de organisatie

de organisatie van Mooiland

Wij zijn een sociale huisvester. We bieden mensen met een lager inkomen of mensen met een bijzondere woonvraag een betaalbare sociale huurwoning van passende kwaliteit. Op dit moment beheren we 26.060 huurwoningen in 127 gemeenten in heel Nederland.

Volwaardige woningcorporatie
Thuis geven als volwaardige woningcorporatie is onze belangrijkste opgave voor de komende jaren. We willen een corporatie zijn die een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geeft aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. En een corporatie die herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar is voor huurders en partners. Die weet wat er speelt en oog heeft voor prettig wonen in de wijk.

Kerngebied Noordoost-Brabant
In Noordoost-Brabant zijn wij die volwaardige woningcorporatie. Noordoost-Brabant is ons 'kerngebied'. Door de nieuwe Woningwet mogen corporaties alleen nog woningen ontwikkelen in het kerngebied. Voor Mooiland is dat Noordoost-Brabant, omdat hier de meeste van onze sociale huurwoningen staan. We zijn in dit gebied ook zichtbaar in de wijk aanwezig. Samen met onze huurders en partners in wonen, welzijn & zorg werken we in Noordoost-Brabant aan prettige woonwijken waar het fijn samen wonen is.

Bezit verkopen in delen van Nederland 
Buiten Noordoost-Brabant kunnen we geen volwaardige woningcorporatie zijn, omdat onze woningen ver van elkaar verspreid liggen. Dat is lastig in het beheer en het maakt het ook moeilijk om te weten wat er leeft en speelt. En juist dat vinden wij zo belangrijk! Voor woningcorporaties uit de eigen regio is dit veel makkelijker. Daarom willen we ons bezit in deze regio‚Äôs verkopen aan regionale en lokaal verankerde corporaties. Dat doen we op een verantwoorde manier en met zo min mogelijk gevolgen voor huurders. Ook gaan we heel zorgvuldig om met de opbrengsten uit verkoop van woningen. De komende jaren steken we veel middelen in het duurzaam en energiezuinig maken van bestaande huurwoningen. Dat vinden we met het oog op toekomstige generaties heel belangrijk.

Dienstverlening
Betaalbaar wonen in een kwalitatief goede en duurzame huurwoning in een prettige woonwijk, dat is waar we dagelijks aan werken. Maar we spannen ons ook flink in om onze dienstverlening verder te verbeteren. We willen u snel en met persoonlijke aandacht van dienst zijn bij vragen en reparatieverzoeken. Ook zo geven wij thuis.

Meer lezen over onze nieuwe organisatiestrategie? Bekijk ons strategieboekje of online jaarmagazine 2016.