de organisatie

de organisatie van Mooiland

Mooiland biedt woningzoekenden en huurders een betaalbare woning van passende kwaliteit. We beheren 26.000 huurwoningen in 127 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste corporaties van Nederland. Elke dag werken we - met een hart voor wonen en samen met onze partners - aan goed en betaalbaar wonen. Dat doen we voor mensen met een laag inkomen of met een bijzondere woon- of zorgvraag.

Mooiland is een sociale huisvester. We bouwen, verhuren en onderhouden goede en betaalbare sociale woningen. Onze woningen kennen een goede basiskwaliteit en bieden de huurders een echt thuis. We helpen klanten hun wooncomfort te verbeteren, maar wijzen klanten ook op hun eigen verantwoordelijkheid om samen met buurtgenoten toe te zien op hun eigen leefomgeving. 

Blijvende betaalbaarheid

In onze bedrijfsvoering streven we naar een goede balans tussen betaalbare en kwalitatieve huurwoningen enerzijds en een gezond financieel rendement anderzijds. Zo werken we aan blijvende betaalbaarheid van onze huurwoningen.

 Partners

Mooiland voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk voor de woonvragen die lokaal en regionaal spelen. Gemeenten, huurdersorganisaties en instellingen op het gebied van welzijn en zorg zijn onze belangrijkste gesprekpartners. Samen werken we aan wonen. Door het maken van duidelijke afspraken met partners maken we ons sterk voor de maatschappelijk opgave. Dat kunnen we niet overal doen. Vooral in de regio‚Äôs Noordoost-Brabant/Gennep en Nijmegen investeren we in het versterken van onze positie als maatschappelijk ondernemer.