bewonersparticipatie

Wij vinden het belangrijk naar u te luisteren. U weet als geen ander wat beter kan aan uw woning en woonomgeving. Dus horen wij graag uw mening.

Praten met...

Wij praten steeds meer met huurders. Uw mening is belangrijk. Zeker als het gaat om uw eigen woning en woonomgeving. We praten ook met u over onze dienstverlening, onderhoudsprojecten, nieuwbouwplannen, leefbaarheid en burgerkracht. Formele overlegorganen daarvoor zijn:

  • centrale huurdersorganisaties
  • de lokale huurdersorganisaties
  • de bewonerscommissies en huurdersorganisaties in de complexen.

Daarnaast praten we graag op andere manieren met u zoals tijdens een huisbezoek, een bijeenkomst of een wijkschouw.

...de centrale huurdersorganisaties...

Momenteel zijn er twee centrale huurdersorganisaties: de Koepels. De Koepel Grave richt zich op Noordoost Brabant, Land van Cuijk en Gennep. Koepel Mooiland Allen Samen (KMAS) richt zich op de overige gebieden waar Mooiland werkzaam is. De Koepels werken waar mogelijk samen en  staan voor de belangen van al onze huurders. Zij adviseren bijvoorbeeld over het huurbeleid en over de begroting. Zaken die u als huurder aangaan. Belangrijk is dat u als huurder hierin goed vertegenwoordigd bent. Daarom streven we naar een diverse club mensen, jong en oud en wonend in de verschillende kernen en gemeenten in ons werkgebied.

...lokale huurdersorganisaties...

Met lokale bewonersorganisaties praten we over onze activiteiten in die gemeente. Bijvoorbeeld over sloop en vervangende nieuwbouw. Of over projectmatig onderhoud. En ook over mogelijkheden om uw buurt of wijk aangenamer te maken.

...bewonerscommissies en huurdersorganisaties in de complexen…

We praten ook met bewonerscommissies en huurdersorganisaties in de complexen. Daarin zitten bewoners van één of enkele straten of van een appartementencomplex. Met een bewonerscommissie overleggen we bijvoorbeeld over onderhoud. En hoe we dat gaan doen. Of over hoe we de woonomgeving kunnen verbeteren. Ook bij sloop en vervangende nieuwbouw overleggen we uiteraard. We maken met elkaar duidelijke afspraken.

Heeft u interesse om een bewonerscommissie of een huurdersorganisatie op te richten? Neem dan voor informatie en vragen contact op met Klantenservice via 088 450 10 10.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Koepels? Neem dan contact op met Koepel Grave via Koepelgrave@ziggo.nl of met Koepel Mooiland Allen Samen via info@koepelmooilandallensamen.nl. Contactgegevens van huurdersorganisaties in Noordoost Brabant, Land van Cuijk en Gennep en websites van huurdersorganisaties in de rest van het werkgebied vindt u hier.