huurovereenkomst

huurovereenkomst

In de huurovereenkomst staan de afspraken die u samen met ons maakt, onder meer over tijdige betaling van de huur en over het onderhoud aan uw huis. Na ondertekening van de huurovereenkomst volgt de overdracht van de sleutel en bent u formeel de huurder van uw woning. Gefeliciteerd!

Rechten

De huurovereenkomst beschrijft uw rechten als huurder. U heeft allereerst recht op een woning die in goede staat is en blijft door onderhoud en reparatie. Verder geniet uw huurbescherming: Mooiland mag het huurcontract niet zomaar opzeggen., tenzij er sprake is van huurachterstand of overlast of sloop. De wet biedt u ook huurprijsbescherming: Mooiland mag de huurprijs niet meer verhogen dan het jaarlijks vastgestelde, wettelijke percentage. Mooiland informeert u bovendien tijdig over plannen die betrekking hebben op uw woning en die u als huurder aangaan.

Plichten

De ondertekening van de huurovereenkomst brengt ook plichten met zich mee, zoals tijdige betaling van de  huur en herstel van zelf-veroorzaakte schade en gebreken. Wilt u veranderingen aanbrengen in de woning? Daarvoor is eerst toestemming nodig van Mooiland. Verder zijn huurders verplicht hun woning, tuin en achterompaden goed te verzorgen. Tot slot moeten huurders zich houden aan geldende huisregels. Bij strafbare feiten doet Mooiland altijd aangifte bij de politie.

Huisregels

Wij hanteren huisregels in het contact met onze klanten en relaties. We gaan respectvol met u om en verwachten van u hetzelfde. Vloeken, schreeuwen, schelden en/of dreigen tolereert Mooiland niet. Onze medewerkers beĆ«indigen dan het gesprek met u. Bij strafbare feiten doet Mooiland altijd aangifte bij de politie.

Huurvoorwaarden

Wilt u onze algemene huurvoorwaarden inzien? Download de pdf hier