< terug naar nieuws overzicht

Bewoners Emmaflat Etten-leur hebben weer zicht op activiteiten

31-07-2017

Bewoners van de Emmaflat in de gemeente Etten-Leur hebben weer zicht op nieuwe ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten en het gebruik van de recreatieruimte. Dat is het resultaat van een bijeenkomst die woningcorporatie Mooiland, de gemeente Etten-Leur en zorg- en welzijnsorganisaties Avoord en Surplus vorige week samen met bewoners organiseerden.

Situatie
De activiteiten voor de overwegend oudere bewoners van de Emmaflat kwamen recent door diverse oorzaken stil te liggen. De bewonersvereniging is opgeheven en het beheer van de recreatieruimte kon uitsluitend onder toezicht van de huismeester plaatsvinden. Dat bleek een onwenselijke situatie voor de bewoners van het 100 woningen tellende complex. Voor hen is van belang dat iedereen elkaar kan ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Alle bewoners zijn daarbij welkom.

Van gedachten wisselen
De bewoners van de Emmaflat waren uitgenodigd om tijdens de speciale bijeenkomst van gedachten te wisselen over mogelijke activiteiten en het gebruik van de recreatieruimte. De 50 aanwezigen gaven in werkgroepen aan welke activiteiten zij op prijs stellen. Gedacht wordt aan samen wandelen, schilderen, dagjes uit en ook aan themabijeenkomsten.

Wensen en vrijwilligers
De grootste wens van de bewoners is dat de recreatieruimte weer open is voor de koffieochtenden op vrijdagen en de ontmoetingsmiddagen op de zondagen. Op de bijeenkomst bleek dat er weer nieuwe enthousiaste vrijwilligers beschikbaar zijn om deze en andere activiteiten voor de ouderen te organiseren. De bewoners kunnen ook al gebruik maken van de voorzieningen van woon-zorgcentrum Het Anbarg. In grand café ‘Het Warm Hart’ kunnen zij een maaltijd eten of deelnemen aan de bingo. 

Barbecue
Mooiland, de gemeente, Avoord en Surplus zijn zeer verheugd over deze positieve ontwikkeling in de Emmaflat. Mooiland betaalt bovendien mee aan een barbecue voor bewoners. Een groep enthousiaste bewoners is nu bezig met de organisatie van deze barbecue.