< terug naar nieuws overzicht

Mooiland gaat jarenlange samenwerking aan om woningen te verduurzamen

22-12-2017

Deze week vond er een kick-off plaats met aannemers waarmee wij de komende jaren gaan samenwerken om onze ambities op duurzaamheid te realiseren. Op 20 december was de start van een jarenlange samenwerking tussen Mooiland, Trebbe, Dura Vermeer, Elk Totaal Onderhoud, WDW ontwikkelend beheer, Nijhuis Bouw en Caspar de Haan Vastgoedonderhoud.

De partners ondersteunen ons bij onze ambitie om in 2026 al onze huurwoningen op minimaal energielabel B te hebben. Ook helpen ze ons bij onze ambitie in Noordoost-Brabant om een deel van de woningen te laten voldoen aan de BENG-normering (Bijna Energie Neutraal Gebouw). BENG is gericht op een goed geïsoleerde schil om de woning. En op duurzame energieopwekking met behulp van eenvoudige techniek met een beperkt gebruik van fossiele brandstof. Met als eindresultaat een gezonde, veilige en betaalbare woning voor onze huurders!

Selectietraject
De zes partners zijn via een zorgvuldig selectietraject door ons gekozen. De partners zijn allemaal experts op het gebied van verduurzaming van woningen. Een klantgerichte dienstverlening was een belangrijk selectiecriterium. Bij de selectie is ook goed gekeken of de partners elkaar kunnen aanvullen qua kennis en kunde.

Kick-off met zeven samenwerkingspartners
Om de samenwerking goed te starten hebben de zeven partijen op 20 december uitgebreid kennis met elkaar gemaakt tijdens een kick-off op het kantoor van Mooiland in Ede. In de kick-off hebben de partners elkaar beter leren kennen en afgesproken hoe ze samen thuis geven in de dienstverlening aan huurders.

Martin Boswinkel: “Met het Klimaatakkoord van Parijs ligt er een grote opgave bij corporaties om in de komende jaren de woningvoorraad te verduurzamen. Verduurzaming levert niet alleen een belangrijke bijdrage in de beperking van de CO2-uitstoot, maar leidt ook tot meer wooncomfort en lagere (energie)lasten voor onze huurders. En ook dat vinden we heel belangrijk! Ik ben erg blij met de zes partners waarmee we de komende jaren onze duurzaamheidsopgave gaan realiseren. De kick-off was geslaagd, op naar een mooie en duurzame samenwerking!"