herstructurering

Bewoners en dus ook hun woonwensen veranderen in de loop der jaren. Ook de bevolkingssamenstelling wijzigt. De komende vijf tot tien jaar passen we onze woningen daarop aan. Door ingrijpend een woning te verbeteren. En door te slopen en nieuw te bouwen. Dat noemen we herstructurering.

Van oud...

Mooiland heeft veel eengezinswoningen en appartementen. De appartementen zijn vaak te klein en te oud. En daardoor zijn ze minder comfortabel. Tegenwoordig bouwen we daarom meer comfortabele nultredenwoningen. Dat zijn woningen met de woonkamer- keuken, badkamer en tenminste één slaapkamer op dezelfde verdieping. Mooiland speelt zo in op de groeiende vraag van ouderen. Zij kunnen zo langer zelfstandig blijven wonen.

...naar nieuw...

Soms kunnen we een woning renoveren. Soms is het beter om de woning te slopen en een nieuwe, comfortabele woning terug te bouwen. We kunnen dan ook verschillende typen woningen terugbouwen. Zo ontstaat meer variatie in een wijk. Zowel in het straatbeeld als de samenstelling van bewoners. Dat vergroot de levendigheid en vitaliteit van een buurt. En u heeft meer keus.

...samen met u

Wij gaan natuurlijk niet zomaar aan de slag. Vanaf het begin praat Mooiland met bewoners over hun woonwensen. Zowel individueel als met de bewonerscommissie/ huurdersorganisatie of lokale huurders belangenorganisatie. De bewonerscommissie/ huurdersorganisatie kan zich door externe adviseurs laten bijstaan. Kan Mooiland de woningen niet renoveren en wordt er gekozen voor herstructurering? Dan gaan we stap voor stap samen verder werken aan een plan. We maken duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld over verhuisvergoedingen en herhuisvesting. Bewoners en hun woonwensen staan centraal.

Bent u benieuwd naar onze herstructureringsprojecten? Een overzicht van onze herstructureringsprojecten vindt u hieronder.Beugen, Hart voor Beugen

status: Opgeleverd en verhuurd

Mooiland heeft nieuwe woningen in Beugen op de locatie van de (voormalige) huurwoningen aan de Brouwer-, Kuiper-, en Vleeshouwerstraat...

>lees verder

Boxmeer, Hofstede Elderom

status: voorbereiding fase 5 en 6 (zestien nultredenhuurwoningen)

In het noordelijke deel van Boxmeer is een nieuwe woonbuurt ontstaan: Hofstede Elderom. Een Hollandse buurt met een Italiaans tintje. Er komen...

>lees verder

Cuijk, Cuijkse Cantheelen

status: Hof 4: 54 sociale huurappartementen gerealiseerd

In oktober 2017 heeft bouwbedrijf Pennings in opdracht van Mooiland appartementencomplex Vicus opgeleverd. Dit complex van 54 huurappartementen...

>lees verder

Cuijk, De Valuwe

status: fase 4 is in voorbereiding

Revitalisering De Valuwe - een buurt met toekomst. In de wijk De Valuwe wordt nieuw leven geblazen. Samen met Gemeente Cuijk, Wijkraad De Valuwe en...

>lees verder

Heesch, Hildebrandstraat e.o.

status: Fase 3 nieuwbouw is opgeleverd en fase 4 is in ontwikkeling

In juni 2005 heeft Mooiland de bewoners op de hoogte gebracht van het voornemen tot herstructurering van hun wijk. Het voorstel is om alle 79...

>lees verder

Mill, Maaslandblok

status: in voorbereiding

Het Centrumplan Mill is een meerjarig project dat bestaat uit de ontwikkeling van verschillende deelgebieden in het Millse Centrum. In het...

>lees verder