Een A-score voor Mooiland op de Aedes Benchmark!

Publicatiedatum: 26-11-2020

Woningcorporatie Mooiland fotografie - Huurders

Brancheorganisatie Aedes meet ieder jaar de prestaties van woningcorporaties door middel van een benchmark. Onlangs zijn de uitslagen van de benchmark gepubliceerd. Mooiland scoort dit jaar een A! En dat is, vooral gezien de omstandigheden dit jaar, een bijzondere prestatie. “We hebben bewezen dat we óók met een hoop beperkingen thuis blijven geven aan bewoners”, zegt Elly Pansier, directeur Wonen.

Ook in coronatijd hoge waardering huurders voor woningcorporaties
Het landelijk kwaliteitscentrum KWH doet jaarlijks onderzoek naar de dienstverlening van woningcorporaties. Daarbij wordt huurders gevraagd naar de drie belangrijkste contactmomenten: als zij naar de woning verhuizen, bij een reparatieverzoek en als zij verhuizen naar een andere woning. Het onderzoek naar het huurdersoordeel is onderdeel van de benchmark van branchevereniging Aedes. De Aedes-benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en hoe ze presteren. 

De benchmark bestaat uit zes onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en nieuwbouw. Aedes geeft een A, B of C score. Een A-score staat voor bovengemiddeld, een B-score voor gemiddeld en een C-score voor een score onder het gemiddelde. Mooiland scoort op de onderdelen ‘Huurdersoordeel’ en ‘Bedrijfslasten’ bovengemiddeld. Elly Pansier: "De A voor huurdersoordeel is de kroon op de ingezette verbetercurve! Hij is daarbij extra waardevol omdat we op bedrijfslasten eveneens een A scoren, wat aangeeft dat we ons werk niet alleen bovengemiddeld goed doen, maar ook heel doelmatig qua euro's."
 

 

Deel deze pagina