Een krent uit de pap: het Acropolis in Megen

Publicatiedatum: 09-07-2021

 

Op dit moment voert Mooiland samen met vakkundige partners onderhoudswerkzaamheden uit aan het rijksmonument Acropolis in Megen. Maar dat is wat anders dan het plaatsen van 30 dezelfde keukens of het vervangen van dakpannen. “Het vereist vakwerk en specialisme”, vertelt Eric Beem, projectleider.

Met een bakker, een foyer, voorstellingsruimten en lokalen voor onder andere teken-, muziek-, en danslessen is het multiculturele gemeenschapshuis Acropolis in Megen waardevol voor bewoners in de regio. Op dit moment wordt er groot onderhoud aan het pand uitgevoerd. Aannemer Zandenbouw voert de werkzaamheden uit. "Zandenbouw is een relatief klein bedrijf met hart voor restaureren. Ze hebben de juiste ambachten in huis. Een samenwerking dat door Mooiland als zeer prettig wordt ervaren", vertelt Eric Beem. 

Architectenbureau Satijnplus
Vanzelfsprekend is het onderhoud aan een monumentaal pand anders dan het uitvoeren van regulier onderhoud in een woonwijk of in een appartementencomplex. De Monumentenwacht maakte een rapport op met wat er aan onderhoud nodig is. Architectenbureau Satijnplus, gespecialiseerd in restauraties, hielp Mooiland daarna onder andere met de begroting en het werkplan. “Zo kregen we goed inzicht in de kosten van bepaalde werkzaamheden. De werkzaamheden zijn namelijk niet alledaags en vereisen vakwerk."

Onderhoud aan een monumentaal pand
“Omdat het een monumentaal pand is, kun je niets aan een pand veranderen. Alleen restaureren en onderhouden,” legt Eric Beem uit. “Een rot kozijn vervang je bijvoorbeeld niet, maar restaureer je. Ook mag de buitenkant alleen geschilderd worden en mogen de leien op het dak alleen vervangen worden. Van buitenaf isoleren kan bijvoorbeeld ook niet. Je kunt niet zomaar een gat boren of een raam vervangen.” Daarnaast houden we rekening met de flora en fauna. “Het bovenste deel van de steiger wordt daarom elke dag verwijderd, zodat vogels naar binnen en buiten kunnen vliegen.”

Nieuwe aanpak monumentale panden Mooiland
Het Acropolis is het eerste pand waar groot onderhoud wordt uitgevoerd volgens een nieuwe aanpak. “We voeren geen standaard onderhoud uit, maar specialistisch onderhoud”, legt Lennart Zwijsen, adviseur bij Mooiland, uit. “We wilden anders omgaan met ons monumentale bezit en onze wettelijke zorgplicht voor deze panden nakomen. Dat lukt onder andere dankzij samenwerkingen met de Monumentenwacht, advies van deskundige partners als Satijnplus, kundige aannemers en subsidietrajecten. De nieuwe aanpak zorgt ervoor dat we het onderhoud beter en goedkoper kunnen uitvoeren.”

Specialisme en materialen
“Het is een heel ander soort onderhoud,” zegt Eric Beem. “Het pand stamt uit 1884. Daarom hebben we materiaal nodig dat niet meer veel geproduceerd wordt. Daarnaast is het ook echt vakwerk. Zoals het leggen van leien of het maken van knipvoegen. Het vraagt specialisme, wat maar weinig mensen in Nederland goed kunnen.” Dat soort vakwerk vinden we bij Satijnplus en Zandenbouw. “We hebben zes jaar de tijd om het onderhoud aan het pand uit te voeren”, legt Eric Beem uit. “Mooiland heeft ervoor gekozen alles tegelijk te doen in combinatie met het reguliere onderhoud. Zo hebben we er de komende vijf jaar geen groot werk meer aan.”

 

Deel deze pagina