Huurverlaging voor bewoners met laag inkomen en hoge huur

Publicatiedatum: 21-05-2021

De meeste mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Wij houden bij het toewijzen van een woning al rekening met het inkomen. Dit heet ‘passend toewijzen’ aan bewoners met een laag inkomen. Soms zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen over een langere periode is gedaald. Of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd. Deze bewoners kunnen in 2021 voor huurverlaging in aanmerking komen. 

Wij nemen contact met u op als u in aanmerking komt voor huurverlaging 

Alle woningcorporaties zoeken actief bewoners op van wie ze vermoeden dat de huur niet meer past bij de hoogte van het inkomen. Mooiland deed dat ook. Of u een huurverlaging krijgt, hangt af de hoogte van uw huur en van uw inkomen en medebewoners. Wij gaan hierbij uit van het inkomen dat bekend is bij de Belastingdienst over 2019. Deze informatie hebben wij ontvangen van de Belastingdienst. In maart hebben bewoners die voor een huurverlaging in aanmerking komen, hierover een brief ontvangen.

Soms kunt u zelf een huurverlaging aanvragen 

Heeft u in 2020 te maken gehad met een inkomensdaling? Geef dit dan aan ons door. De inkomensdaling moet al tenminste zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging. U moet deze inkomensdaling wel aan kunnen tonen. Wij kijken dan met u of u in aanmerking komt voor een huurverlaging.

Meer informatie over huurverlaging 

Wilt u meer weten over de huurverlaging? Bekijk deze informatie van de Rijksoverheid, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier of 088 450 10 10.

Deel deze pagina