Molukse wijkraad Gennep en Mooiland ondertekenen convenant

Publicatiedatum: 24-06-2022

 

Op 24 juni 2022 ondertekenden de Molukse wijkraad en woningcorporatie Mooiland een convenant over woningtoewijzing in en behoud van de Molukse wijk in Gennep. In het gemeentekantoor legden de partijen afspraken vast over het toewijzen van woningen aan woningzoekenden in de Molukse wijk. Met deze afspraken kan de Molukse wijk in Gennep in ere gehouden worden en behouden blijven voor de Molukse gemeenschap. De gemeente bood tijdens dit proces bestuurlijke ondersteuning.

Wethouder Peter Stevens was bij de ondertekening aanwezig: “Voor het behoud van de culturele identiteit en de geschiedenis van de Molukse gemeenschap, is het van belang dat de Molukse wijk in stand gehouden wordt. Zo kan de oudere generatie de cultuur overbrengen op jongere generaties. De Molukse gemeenschap kent een gevoelige geschiedenis. De gemaakte afspraken dragen bij aan de erkenning hiervan. Dat belang onderstrepen wij als gemeente.”

Elly Pansier, directeur wonen bij Mooiland: “Wij zijn blij met het convenant dat wij samen met de Molukse wijkraad hebben getekend. Samen hanteren we bij toewijzing van een woning het Rumah Tua-principe: het doorgeven van huurwoningen van generatie op generatie (ouder op kind). Daarbij moeten huurders natuurlijk wel al ingeschreven staan bij Mooiland. Ook gelden hierbij de reguliere inkomenseisen.”

Cultuurhistorisch erfgoed van gemeente Gennep
Vanaf 1951 kwamen Molukse KNIL-militairen met hun gezinnen naar Nederland. Na opvang in Molukse woonoorden ontstonden in de jaren zestig woonwijken speciaal voor mensen met een Molukse achtergrond. Bij de overdracht van het beheer van deze woonwijken aan lokale woningcorporaties in de jaren 80 is toegezegd dat de Molukse gemeenschap voorrang houdt op de woningen in de Molukse wijken. De Molukse wijk behoort dan ook tot het cultuurhistorisch erfgoed van gemeente Gennep.

 

Deel deze pagina