Mooiland mag weer grond en woningen aankopen in Gennep

Publicatiedatum: 22-06-2022

Nieuwe bewoners huurwoning

Sinds 2016 mogen woningcorporaties nog maar in één regio woningen aankopen en nieuw bouwen. Mooiland is daarbij ingedeeld in de woningmarktregio Noordoost-Brabant. In deze regio staat het overgrote deel van het woningbezit van Mooiland. In de gemeente Gennep (Noord-Limburg) is een groot deel van de sociale huurwoningen van Mooiland (ca. 70%). Door de woningmarktregio-regels kon Mooiland de afgelopen jaren weinig bijdragen aan nieuwbouw in Gennep. Begin 2022 heeft Mooiland een ontheffing aangevraagd bij de Autoriteit woningcorporaties om weer volledig bij te kunnen dragen aan de volkshuisvestelijke opgave in Gennep. Deze ontheffing is begin juni verleend. Vanaf nu kan Mooiland dus weer woningen en grond aankopen in Gennep. 

Mooiland deed beroep op nieuw ingevoerde ontheffingsgrond 

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe ontheffingsgrond ingevoerd voor gemeenten direct aangrenzend aan de eigen woningmarktregio. Het gaat om een vereenvoudigde ontheffingsprocedure die aan drie voorwaarden moet voldoen: 

  1. De gemeente waar de ontheffing voor wordt aangevraagd, moet direct geografisch aansluiten op de kernregio van (in dit geval) Mooiland. 
  2. Mooiland moet in de gemeente al woningen in bezit hebben. 
  3. Bij de aanvraag voor de ontheffing moeten zienswijzen van relevante partijen, zoals gemeenten en andere woningcorporaties, de aanvraag ondersteunen.  

De aanvraag van Mooiland voor Gennep voldeed aan al deze vereisten. 

Mooiland gaat plannen uitwerken 

Nu deze ontheffing is verleend, kan Mooiland nieuwe plannen maken voor nieuwbouw in de gemeente Gennep en deze verder uitwerken. Carly Jansen, bestuurder Mooiland: “Ik ben blij dat wij met deze ontheffing nieuwe stappen kunnen nemen in Gennep. Wij hebben hier al veel woningen en kunnen nu ons woningaanbod nog beter afstemmen op de vraag naar sociale woningen in Gennep. Dat doen we uiteraard in nauwe afstemming met onze partners in Gennep zoals de gemeente, woningcorporatie Destion en de huurdersorganisatie.”   

 

Deel deze pagina