Mooiland verkoopt laatste 136 woningen Groningen

Publicatiedatum: 28-11-2019

Op 23 december 2019 neemt Stadjers Vastgoed BV de laatste 136 huurwoningen van Mooiland in de provincie Groningen over. Met deze overname zijn de laatste van in totaal ruim 1.500 woningen van Mooiland in de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe verkocht. De huurders zijn inmiddels geïnformeerd over de overname.  

Om welke huurwoningen gaat het?  

Het gaat in totaal om 136 huurwoningen. Van deze 136 woningen staan er 105 in Groningen-Stad, 15 in Bedum, 10 in Ten Boer en 6 in Leens.

Reden verkoop 

Wij zijn verspreid door heel Nederland in meer dan 100 gemeenten actief. Buiten de regio Noordoost-Brabant gaat het vaak om slechts enkele tientallen woningen per gemeente. We zien dat we door deze spreiding niet overal de rol van volwaardige corporatie goed op kunnen pakken. Daarom verkopen we de komende jaren een groot deel van dit versnipperde bezit.

Aanpak verkoop

We verkopen deze huurwoningen bij voorkeur aan andere woningcorporaties. Ook de ruim 1.500 woningen in Groningen, Friesland en Drenthe zijn eerst aangeboden aan andere corporaties. Meer dan 90% van de woningen van Mooiland in deze drie provincies zijn ook daadwerkelijk aan andere corporaties verkocht. Zo heeft Acantus meer dan 600 woningen in Oost-Groningen overgenomen en heeft WoonFriesland alle circa 300 woningen van Mooiland in de provincie Friesland overgenomen.

Verkoopproces Groningen

Ook deze 136 huurwoningen zijn eerst aan andere woningcorporaties aangeboden. Zij hadden om uiteenlopende redenen geen interesse om deze woningen over te nemen. We hebben vervolgens deze woningen openbaar aangeboden. KPMG ons in dit verkooptraject begeleid en ondersteund.

In deze fase konden ook commerciële partijen een bod doen op de woningen. Uiteindelijk hebben we in dit traject gekozen voor verkoop aan Stadjers Vastgoed BV. Nextfund Vastgoedadviseurs adviseerde hierbij de koper.

De verkoop is onlangs goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties. Als onderdeel van dit goedkeuringstraject is aan de betrokken gemeenten, Groningen en Het Hogeland, en de huurdersvertegenwoordiging van Mooiland hun visie gevraagd. Zij hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen deze verkoop.

Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland:  
“Met de verkoop van de laatste 136 woningen in Groningen zet Mooiland een belangrijke stap in de realisatie van de verkoopstrategie. Met vertrouwen draagt Mooiland deze woningen over aan Stadjers Vastgoed BV. In het bijzonder wil ik de gemeente Groningen, gemeente Het Hogeland en onze huurdersvertegenwoordiging bedanken voor hun constructieve houding in dit traject.”

Wat betekent deze verkoop voor huurders? 

Voor de huurders verandert er in de praktijk weinig. Stadjers Vastgoed BV neemt de bestaande huurcontracten over en neemt de daarin vastgelegde rechten en plichten dus automatisch over. Ook de huurprijzen blijven voor alle huidige huurders hetzelfde. Bij de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli is Stadjers Vastgoed gebonden aan de landelijke regels voor maximale huurverhoging. Huurders met recht op huurtoeslag, behouden dit recht dus ook. Het enige wat merkbaar verandert is dat huurders voortaan bij reparaties, vragen of klachten contact op moeten nemen met de nieuwe eigenaar. 

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden