Trots op resultaten Aedes Benchmark

Publicatiedatum: 21-11-2019

Vandaag is de Aedes Benchmark gepubliceerd. Wij zijn tevreden met en trots op het resultaat. Een gemiddelde score B voor het huurdersoordeel, de bedrijfslasten, duurzaamheid, beschikbaarheid & betaalbaarheid.

Ieder jaar organiseert Aedes een benchmark waarbij de prestaties van corporaties worden gemeten. Aan alle gemeten onderdelen worden letters (A-B-C) toegekend. Een A-score staat voor een bovengemiddelde score, een B-score staat voor een gemiddelde score en een C-score voor een score onder het gemiddelde.

Huurdersoordeel: score B

Net als vorig jaar hebben we een score B gehaald op het huurdersoordeel. Maar, ook al blijft de score gelijk, we zien wel een stijgende lijn. We hebben een enorme slag gemaakt in onze communicatie met huurders. Dat zien we terug in de cijfers: op de onderdelen nieuwe huurders en huurders met reparatieverzoek scoren we hoger dan vorig jaar.

Benchmarkjaar

2019

2018

2017

Nieuwe huurders

7,8

7,5

7,7

Huurders met reparatieverzoek

8,1

7,8

7,6

Vertrokken huurders

7,3

7,3

7,2

Wij blijven inzetten op onze huurderstevredenheid. Vanuit de werkgroep ‘Klanthousiasme’ is een aantal verbetervoorstellen geïmplementeerd. Daarnaast heeft de teammanager verhuur een plan opgesteld voor het proces vertrekkende huurders. We hopen met deze maatregelen volgend jaar nóg betere resultaten te halen op het onderdeel huurdersoordeel.

Bedrijfslasten: score B

De gemiddelde beïnvloedbare netto bedrijfslasten per verhuureenheid (vhe) steeg met €61 naar €831. Het gemiddelde in de sector steeg met €21 naar €785. Dit verschil komt onder andere door een afname van het aantal vhe, terwijl de organisatie hier nog niet op is ingericht. De B-score past daarom ook bij onze ambities.

Duurzaamheid: score B

Ons bezit heeft gemiddeld energielabel C, met een score van 1,55 op de Energie-index. Dit is beter dan het gemiddelde in de sector van 1,57. De CO2-uitstoot warmtevraag is hetzelfde als het gemiddelde. Dit valt op in relatie tot een gemiddeld betere Energie-index. Dit komt doordat wij relatief grote woningen hebben ten opzichte van het gemiddelde in de sector. Onze ambitie is om nog beter te scoren op het onderdeel duurzaamheid. De eerste stap daarvoor is onlangs gezet: Mooiland heeft haar duurzaamheidsvisie vastgesteld en gaat die nu uitrollen.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid: score B

Dit onderdeel bestaat uit beschikbaarheid, betaalbaarheid en huisvesten doelgroep. Vorig jaar scoorden we een C op dit onderdeel. We hebben dus een mooie stap vooruit gemaakt. We zien voor het eerst het effect van ons nieuwe (streef)huurbeleid dat we in de loop van 2017 invoerden.

We geven nóg meer thuis

Ondanks het feit dat we dit jaar weer gemiddeld B scoren, geven we nóg meer thuis. Veel van onze scores zijn namelijk wel hoger dan vorig jaar. Dit willen we in 2020 natuurlijk verder doorzetten. Samen geven we thuis!

De complete Aedes benchmark kunt u hier lezen.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden