Geen objecten gevonden

Wetland Wonen neemt 54 woningen Mooiland over

Publicatiedatum: 27-10-2020

Wetland Wonen neemt op 31 december 2020, 54 huurwoningen in Zwolle over van Mooiland. Wetland Wonen verhuurt ruim 3.500 woningen in de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. In Zwolle hebben zij een groeiambitie voor sociale volkshuisvesting. Daarom is Wetland Wonen de logische partner voor de overname van deze woningen. Huurders en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de overname.

Om welke huurwoningen gaat het?

Het gaat om 54 appartementen met lift aan de Backermarke en Wolthuismarke in Zwolle.

De verkoop

Wij zijn een corporatie die een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geeft aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. En een corporatie die weet wat er speelt en oog heeft voor prettig wonen in de wijk en voor sociale vraagstukken. In onze kernregio Noordoost-Brabant, Gennep en de BAAN-regio (Breda, Apeldoorn en de stadsregio Arnhem-Nijmegen) zijn wij die corporatie. Daar “geeft Mooiland thuis”. En daar staan nu al de meeste van onze sociale huurwoningen.  

Wij kunnen nu niet overal voldoende thuis geven. Buiten Noordoost-Brabant is het bezit sterk versnipperd. Andere corporaties kunnen daar met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom besloten wij in 2016 om ons geleidelijk terug te trekken uit gebieden die het verst van Noordoost-Brabant af liggen door woningen in goede staat te verkopen of over te dragen.  Inmiddels is een behoorlijk aantal van deze complexmatige verkooptrajecten met succes afgerond. Zo verkochten we eind 2019 de laatste van in totaal 1.500 woningen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In 2016 was Mooiland nog in 130 gemeenten actief, nu zijn dat er nog 100.  

Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland vertelt: Wij wilden de woningen die wij verkopen in de gemeente Zwolle graag behouden voor de doelgroep in de sociale huursector. Wij zijn blij met de verkoop aan Wetland Wonen, als regionaal verankerde organisatie. Zij weten wat er leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging bij de verkoop.”

Woningen behouden voor de sociale volkshuisvesting

De vraag naar zowel koop- als (sociale) huurwoningen in Zwolle groeit. Dit leidt tot tekorten op de woningmarkt. Er ligt dan ook een forse volkshuisvestelijke opgave voor woningcorporaties en andere partijen in Zwolle.

Marcel Timmerman, directeur-bestuurder van Wetland Wonen, licht de aankoop toe: Als woningcorporatie ligt onze opgave in de eerste plaats in de zorg voor voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en geschikte woningen. We zetten ons vermogen optimaal in voor de volkshuisvesting en hebben de mogelijkheid en de ambitie om te investeren in Zwolle. Deze aankoop sluit hier goed op aan. We zoeken daarbij telkens de afstemming en samenwerking met onze huurdersvereniging, de Zwolse woningcorporaties en de gemeente Zwolle. Op deze wijze is de aankoop van de 54 woningen ook tot stand gekomen. Tegelijkertijd weten we dat wonen meer is dan een dak boven het hoofd. Het gaat om onderdeel zijn van een samenleving en in verbinding staan met elkaar. We werken met de gebiedsteams Zwartewaterland en Zwolle, en Steenwijkerland. Hierdoor staan onze medewerkers in nauw contact met de bewoners en partners in ons werkgebied. We zijn dan ook erg blij dat we met de aankoop van deze mooie appartementen in Zwolle een bijdrage kunnen leveren aan onze volkshuisvestelijke opgave.”

Veranderingen

Mooiland en Wetland Wonen hebben gezamenlijk gewerkt aan een zorgvuldig verkoopproces. Ook rond het proces van de overdracht werken zij samen. Onlangs ontvingen alle huurders van de betreffende woningen van Mooiland een brief over de overname.

Woningzoekenden

Mensen die graag een van deze woningen willen huren kunnen zich inschrijven op De Woningzoeker. Daar worden deze woningen te huur aangeboden, wanneer een woning vrij komt. Dit is ook de website waarop meerdere woningcorporaties uit Zwolle en omgeving hun sociale huurwoningen aanbieden.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden