Geen objecten gevonden

Woningcorporaties Woonzorg Nederland en Mooiland ‘ruilen’ vastgoed

Publicatiedatum: 18-02-2020

Woningcorporaties Woonzorg Nederland en Mooiland optimaliseren hun vastgoedbezit door de aan- en verkoop van zestien wooncomplexen in het sociale segment in de gemeenten Pijnacker, Amersfoort, Oss en ’s Hertogenbosch.

Onlangs ondertekenden Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland en Anne Wilbers, bestuurder Mooiland de overeenkomst voor deze transactie die nagenoeg met gesloten beurs is. De officiële overdracht van de wooncomplexen in Amersfoort, Oss en ‘s Hertogenbosch vindt plaats op woensdag 1 april, Pijnacker volgt op 1 januari 2021. Bewoners van de zestien wooncomplexen zijn hierover geïnformeerd.

Woonbehoefte senioren 

De aankoop in Amersfoort en Pijnacker van zeven wooncomplexen en een zorg- welzijnscentrum past in de ambitie van Woonzorg Nederland om zowel landelijk als lokaal in te spelen op de toekomstige woonbehoeften van senioren. Het aantal senioren in Nederland neemt jaarlijks toe. In 2034 is een op de vier Nederlanders boven de 65. Een groot deel daarvan is aangewezen op een sociale huurwoning. Daarom breidt Woonzorg Nederland als specialist in seniorenhuisvesting haar vastgoedbezit onder andere met bestaand vastgoed uit. Ook ontwikkelt Woonzorg Nederland de komende jaren samen met gemeenten, ontwikkelaars en beleggers nieuwe woonconcepten voor senioren om aan de veranderende vraag naar woningen te voldoen. Bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland Cees van Boven: ‘Door de vergrijzing stijgt de behoefte aan aantrekkelijke woonvormen voor senioren en aan specifiek zorgvastgoed. De complexen die wij van Mooiland overnemen, sluiten aan bij deze behoefte.’ Woonzorg Nederland verkoopt negen wooncomplexen aan woningcorporatie Mooiland. Deze panden zijn grotendeels minder geschikt voor senioren.

Terugtrekken naar de kernregio

Woningcorporatie Mooiland wil een volwaardige woningcorporatie zijn in haar kernregio Noordoost-Brabant, Gennep, Breda, Apeldoorn en de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Een corporatie die weet wat er speelt en oog heeft voor prettig wonen in de wijk en voor sociale vraagstukken. Buiten haar kerngebied is het bezit sterk versnipperd. Andere corporaties kunnen daar met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom besloot Mooiland in 2016 om zich geleidelijk terug te trekken uit gebieden die het verst van het kerngebied afliggen, door woningen te verkopen of over te dragen. Inmiddels is een behoorlijk aantal van deze complexmatige verkooptrajecten met succes afgerond. Zo verkocht Mooiland eind 2019 de laatste van in totaal 1.500 woningen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In 2016 was Mooiland in 130 gemeenten actief, nu zijn dat er nog 100. Met de aankoop van de woningen in Oss en ’s Hertogenbosch verstevigt Mooiland haar positie in haar kernregio. Anne Wilbers, bestuurder Mooiland:  ’Wij wilden de woningen die wij verkopen in Amersfoort en Pijnacker graag behouden voor de seniorendoelgroep in de sociale huursector. Woonzorg Nederland was hierbij voor ons de best denkbare partij. De wooncomplexen die wij van Woonzorg Nederland overnemen, liggen in onze kernregio en passen goed in onze woningportefeuille. We zijn blij dat we met de ruil met Woonzorg Nederland allebei een betere volkshuisvestelijke prestatie kunnen leveren.

 

 

Deel deze pagina