Woonkracht10 neemt 315 sociale huurwoningen over van Mooiland

Publicatiedatum: 15-02-2022

Woonkracht10 neemt op 1 april 2022, 315 huurwoningen in Alblasserdam en Zwijndrecht over van Mooiland. Het gaat om 161 woningen aan het Wilgenplein, de Van Eesterensingel en de Dam in Alblasserdam. En om 154 woningen aan de Meubelmaker, de Oudeland, de Kruisvoorde en Overvoorde in Zwijndrecht. Voor de bewoners verandert er weinig. Ze kunnen blijven wonen voor dezelfde huurprijs.

Betaalbare huizen behouden

Bestuurder Erwin Zwijnenburg van Woonkracht10: ‘In de Drechtsteden staat de sociale woningmarkt onder druk. Met de overname van deze woningen kunnen we nog meer thuis geven aan de mensen in Zwijndrecht en Alblasserdam die zijn aangewezen op een betaalbaar huis. We heten de bewoners vanaf 1 april 2022 hartelijk welkom bij onze organisatie.’

Werken aan veerkrachtige buurten

Voor Woonkracht10 past de overname van de woningen goed in het bestaande en toekomstige woningaanbod. ‘We zijn daarmee direct dichtbij voor onze nieuwe bewoners’, zegt bestuurder Liesbeth Groeneveld van Woonkracht10. ‘Bijvoorbeeld met de gebiedsteams en wijkbeheerders die actief zijn Alblasserdam en Zwijndrecht. Samen met onze partners in de wijk werken we aan veerkrachtige buurten. Zo kunnen we mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug bieden. En bewoners de helpende hand bieden om ook zelf van hun buurt een thuis te maken.’

Reden voor verkoop

Mooiland heeft haar kernregio in Noordoost-Brabant, Gennep en de regio Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Zij kiest ervoor om zich terug te trekken uit gebieden die buiten de kernregio liggen. Carly Jansen, bestuurder van Mooiland vertelt: “Bij de verkoop van de woningen in Alblasserdam en Zwijndrecht hebben wij gezocht naar een organisatie die deze woningen behoudt voor de doelgroep in de sociale huursector. Deze organisatie vonden wij in Woonkracht10. Zij weten als regionaal verankerde organisatie wat er leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging bij de verkoop.”

Warme overdracht

Woonkracht10 en Mooiland werken samen aan een zorgvuldig verkoopproces en een warme overdracht voor de bewoners. Zij zijn al op de hoogte gebracht van de plannen. Voor hen verandert feitelijk alleen de verhuurder. Woonkracht10 informeert de nieuwe bewoners verder wanneer de overdracht van de woningen daadwerkelijk plaatsvindt.

 

Deel deze pagina