Wat is de bezoldiging (beloning) van bestuur en Raad van Commissarissen?

De Raad van Commissarissen heeft tot taak het bezoldigingsbeleid van het bestuur en de Raad van Commissarissen vast te stellen. Bij het bepalen daarvan worden de geldende wettelijke kaders gevolgd. De beloning van bestuur is conform de normen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT). De beloning van de Raad van Commissarissen is conform ‘Beroepsregel honorering commissarissen’. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen lager dan in de WNT. Meer informatie over de bezoldiging is te vinden in het jaarverslag van Mooiland.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden