Woonfraude melden

We vinden het belangrijk dat u in een prettige, veilige buurt woont. En zetten ons daar dagelijks voor in. Zo controleren we bijvoorbeeld op woonfraude. Helpt u ons mee?

Woonfraude kan veel negatieve effecten hebben op een wijk. Woonfraude veroorzaakt vaak overlast, zoals geluidoverlast en stankoverlast, illegaal voorkruipen of onveilige situaties, zoals kortsluiting of brandgevaar. Heeft u het vermoeden dat iemand in uw wijk zich schuldig maakt aan woonfraude? Laat ons dit dan weten. U kunt ook anonieme meldingen maken.  

Wat is woonfraude?

In een woning van Mooiland gelden de algemene huurvoorwaarden. Deze regels hebben we niet voor niets. Met deze regels willen we de wijk prettig en veilig houden en woningen comfortabel. Deze regels lees je in je huurcontract. Als deze regels overtreden worden, noemen we dit woonfraude. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Het doorverhuren aan familie en vrienden
  • Onderverhuur van een kamer of een woning zonder toestemming
  • Overbewoning: wanneer er meer mensen in een woning wonen dan toegestaan is
  • Vervalsen van documenten of deze niet naar waarheid invullen
  • Wanneer iemand (bijna) nooit in een woning is. De woning moet een hoofdverblijf zijn en bewoond worden door de huurder. Bent u van plan tijdelijk een langere periode ergens anders te gaan wonen? Lees meer informatie over het wijzigen van uw woonsituatie.
  • Hennepteelt, drugsverkoop, prostitutie of andere illegale praktijken
  • Als de woning wordt gebruikt voor andere activiteiten, zoals een winkel, kantoor of opslag waarvoor Mooiland geen toestemming heeft gegeven.

Wat doet Mooiland bij woonfraude?

Als we een melding ontvangen of zelf een vermoeden hebben van woonfraude, beginnen we een onderzoek. Als blijkt dat er inderdaad woonfraude wordt gepleegd ondernemen we actie. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een huurder de woning moet verlaten, een paar jaar geen woning meer mag huren bij Mooiland of dat we een boete geven.

Wat kunt u doen?

Alleen met uw hulp kunnen wij woonfraude aanpakken en voor een veilige en prettige leefomgeving zorgen. 

  • Heeft u een vermoeden van criminele activiteiten zoals hennepteelt of drugshandel? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900 88 44 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 70 00
  • Heeft u een vermoeden van woonfraude?  Dan kunt u bij ons een melding doen. Deze melding kan ook anoniem. Wij behandelen uw melding altijd in vertrouwen. Meld uw woonfraude via het formulier hieronder.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden