Prestatieafspraken met Cuijk, Grave en Mill ondertekend

Publicatiedatum: 11-01-2018

Vandaag ondertekende Anne Wilbers samen met de wethouders van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill de laatste prestatieafspraken voor 2018. Ook de lokale huurdersorganisaties van Cuijk en Grave waren daarbij aanwezig.  De afspraken maken duidelijk welke inspanningen we leveren op het gebied van betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Ook kunnen de afspraken gaan over welke woningen we gaan bouwen voor welke doelgroepen. 

De gemeenten en Mooiland realiseren in 2018 een aantal nieuwbouwprojecten:

  • Cuijk
    Uitgangspunt in de prestatieafspraken zijn voldoende sociale huurwoningen in Cuijk. In 2018 start Mooiland in Cuijk met de bouw van 17 appartementen in het project de Cuijkse Cantheelen (fase 4). Ook start in 2018 de bouw van 27 appartementen (fase 2c) en 41 woningen (fase 4) in revitaliseringswijk De Valuwe. In nieuwbouwwijk de Heeswijk staan 10 extra woningen op de planning. Tot 2020 werkt Mooiland aan 95 nieuwe woningen in de gemeente. Het aantal verkopen in Cuijk staat op maximaal 15 woningen.
  • Grave
    Mooiland houdt de intentie om het plan Oliestraat/Maaskade te realiseren. Dit plan voorziet in de bouw ca. 35-45 huurwoningen. Dit vraagt om de sloop van 31 oude appartementen. Het plan kent een lange historie en is complex door onder andere de randvoorwaarden voor stedenbouwkundige invulling. Mooiland en de gemeente zetten zich de komende jaren in voor de resterende vraag naar sociale huurwoningen in Grave.
  • Mill en Sint Hubert
    In het Centrumplan Mill voegt Mooiland tot 2020 ongeveer 26 woningen toe in Mill. Mooiland transformeert de voormalige schoolwoningen in de Havikstraat in 2018 om tot 8 nieuwe appartementen en een gezinswoning voor jong volwassenen met een beperking. In 2018 start de bouw van 2 grondgebonden woningen aan de Bernardstraat en 15 appartementen in het Maaslandblok.

De partijen blijven in 2018 met elkaar in gesprek over de opgave en de druk op de sociale huurvoorraad. Een manier om op korte termijn de druk op de woningmarkt af te laten nemen, is de inzet van tijdelijke woningen. Begin 2018 doen de gemeenten locatievoorstellen voor realisatie van tijdelijke huurwoningen. 

Betaalbare woonlasten 

De laagste inkomensgroepen krijgen in 2018 opnieuw een beperkte huurverhoging . Voor huurders met hogere inkomens is de verhoging inkomensafhankelijk. Mooiland stelt de huurverhoging jaarlijks vast in overleg met de centrale huurdersorganisaties. Alle partijen willen voorkomen dat huurders in de problemen komen door te hoge lasten. Daarom zetten ze in op intensief contact met het sociaal wijkteam, het vroegtijdig signaleren van huurachterstanden en laatste kansbeleid. Waar nodig is er hulp op maat voor individuele huurders.

Kwaliteit 

Mooiland is er ook voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben en toch langer zelfstandig willen of moeten wonen. Ook werkt de woningcorporatie structureel aan verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningen in de gemeenten.

Gebiedsgericht samenwerken op duurzaamheid

De gemeenten en Mooiland werken samen aan een routekaart naar een energieneutrale woningvoorraad en doen dat gebiedsgericht. Dat wil zeggen dat per gebied in beeld wordt gebracht welke inzet nodig is om de woningvoorraad van Mooiland in het betreffende gebied in de periode tot 2050 energieneutraal te maken. Met energiezuinige woningen dalen de stookkosten en daarmee de woonlasten van de huurder.

Leefbaarheid

De gemeenten in het Land van Cuijk streven naar behoud en versterking van leefbare en veilige dorpskernen, wijken en buurten. De partijen willen dit behouden en waar mogelijk versterken. Om goed en prettig te wonen is meer nodig dan een dak boven het hoofd. Daarom versterken de partijen de onderlinge samenwerking op sociale vraagstukken.

 

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden