Woonvizier neemt 30 woningen Mooiland over

Publicatiedatum: 24-11-2022

Woonvizier neemt per 30 december van dit jaar 30 huurwoningen in Terheijden over van woningcorporatie Mooiland. Woonvizier beheert ruim 2700 verhuureenheden in de gemeente Drimmelen en de kern van Moerdijk. Het kantoor van Woonvizier bevindt zich in Made, midden in het werkgebied van deze West-Brabantse corporatie.  Gezien deze ligging is Woonvizier dan ook de logische partner voor de overname van deze woningen.  

Om welke huurwoningen gaat het?  

Het gaat om 30 appartementen aan de Lijsterbesstraat en Abtslaan in Terheijden. Na de overname van deze woningen van Mooiland komt het totaal in beheer zijnde woningen van Woonvizier in Terheijden op 665. ”Dit is een mooie aanvulling op onze bestaande woningportefeuille, gezien onze lokale betrokkenheid bij deze dorpskern. Ook dragen wij er graag aan bij dat de woningen op deze manier beschikbaar blijven als sociale huurwoning, vooral in deze tijd”, aldus Ellen van Beijsterveldt, directeur-bestuurder van Woonvizier.   

Het grootste deel van de sociale huurwoningen van Mooiland staat in Noordoost-Brabant, Gennep en in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en omgeving. Dit is het kerngebied van Mooiland. Hier staat zij klaar voor mensen met lagere inkomens en mensen met een bijzondere woonvraag. Hier is Mooiland herkenbaar en goed aanspreekbaar in de wijk. 

Reden verkoop  

Mooiland heeft ook woningen buiten het kerngebied. Hier is het bezit van Mooiland echter sterk versnipperd. Andere woningcorporaties kunnen hier met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom trekt Mooiland zich de komende jaren geleidelijk terug uit deze gebieden. Dat doen zij door woningen te verkopen. Daarbij draagt Mooiland haar huurwoningen bij voorkeur over aan regionaal en/of lokaal verankerde corporaties. Vanaf 2024, nadat de complexmatige verkopen zijn afgerond, is Mooiland met deze wijzigingen alleen nog actief in het kerngebied. 
Carly Jansen, bestuurder van Mooiland: “Bij de verkoop van de woningen in Terheijden hebben wij gezocht naar een verhuurder die deze woningen ook voor de toekomst behoudt voor de doelgroep in de sociale huursector. Deze verhuurder vonden wij in Woonvizier. Zij weten wat er in Terheijden leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging”.    

Veranderingen 

Mooiland en Woonvizier werken gezamenlijk aan een zorgvuldig verkoopproces. Ook rond de overdracht en de veranderingen voor de bewoners gaan zij zorgvuldig te werk. Mooiland heeft de overname inmiddels per brief aan de huurders medegedeeld en Woonvizier zal de voor haar nieuwe bewoners binnenkort per brief welkom heten.   

 

Deel deze pagina