Woningcorporatie Mooiland fotografie - Huurders

Duurzaamheidsvisie

Mooiland heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom zetten we ons in voor een energiezuinige, duurzame woningvoorraad. En werken we samen aan groene leefomgeving.

Waarom een duurzaamheidsvisie?

We willen dat onze bewoners uiterlijk 2050 in een volledig CO2-neutrale, klimaatadaptieve leefomgeving wonen. Zo creëren we een groene, gezonde en prettige leefomgeving, helpen we mee aan een duurzaam milieu en maken we de woonlasten betaalbaarder voor onze bewoners.

We richten ons daarbij op onze buiten- en binnenwereld. We verduurzamen onze woningen en betrekken onze bewoners bij grote en kleine veranderopgaven. Daarnaast verduurzamen we ook onze eigen organisatie en bedrijfsvoering.

Onze duurzaamheidsvisie bestaat uit zes pijlers:

Brochure mooiland CO2 neutraal
1. CO2-neutraal

In 2050 CO2-neutraal, in 2030 50% vermindering CO2
In 2050 zijn onze woningen en kantoren CO2-neutraal. In 2030 hebben al onze woningen een gemiddeld energielabel A. Dat is 50% vermindering van CO2. Dit bereiken we door energie te besparen en benodigde energie duurzaam op te wekken of in te kopen. We groeien naar deze CO2-neutraliteit toe door te isoleren en schone technieken, zoals zonnepanelen en hybride CV-ketels, te gebruiken.

Circulair en duurzaam bouwen
2. Circulair en duurzaam bouwen

In 2050 bestaat bouwafval niet meer
In 2050 bouwen en onderhouden we onze woningen volledig circulair. Dat betekent dat we bij nieuwbouw, onderhoud en renovaties alleen nog maar circulaire materialen gebruiken. In 2050 kunnen alle bouwmaterialen die bij sloopwerkzaamheden vrijkomen, gebruikt worden als nieuwe grondstof. In 2050 bestaat bouwafval niet meer. Als tussendoel zorgen wij ervoor dat de instroom van nieuwe (bouw-)materialen uiterlijk in 2030 volledig circulair is.

Pijler duurzaamheid: Aardgasloos
3. Aardgasloos

In 2050 duurzame warmte- en koudevoorziening
Samen met gemeenten, de netbeheerder, energiecoöperaties en collega-woningcorporaties zoeken wij naar duurzame alternatieven om onze woningen te verwarmen. Dit kan bijvoorbeeld met warmtenetten, zonneboilers en warmtepompen. Een belangrijke stap is dat we eerst de woningen goed isoleren. In verband met Groningen en het Klimaatakkoord in Parijs heeft Nederland besloten uiterlijk in 2050 van het aardgas af te gaan.

Klimaatadaptief en biodiversiteit
4. Klimaatadaptief en biodivers

In 2050 zijn al onze woningen klimaatadaptief
We dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit. We zorgen daarom voor meer groen en meer water in de leefomgeving van onze bewoners. Daarvoor werken we samen met collega-corporaties, gemeenten, het waterschap en de bewoners. In wijken passen we onze woningen aan op het veranderende klimaat door bijvoorbeeld regenwater af te koppelen en op te vangen in (gemeentelijke) wadi’s. Zo worden onze woningen en wijken beter bestand tegen wateroverlast. Bovendien werkt meer groen in de zomer ook weer verkoelend.

Milieubewust en spaarzaamheid
5. Milieubewust en spaarzaamheid

In 2050 leven we samen energie- en milieubewust
We enthousiasmeren onze bewoners en medewerkers voor een energie- en milieubewuste levenswijze. We ondersteunen hen bij duurzame acties en initiatieven. We zetten daarom actief in op huurdersparticipatie, communicatie-campagnes, wijkgerichte aanpakken en het stimuleren en faciliteren van duurzame huurdersinitiatieven. Samen met de Duurzame Denktank maken we plannen om met bewoners duurzame acties op te starten. Dit kunnen opruimacties zijn, maar ook het vergroenen van tuinen.

Brochure - duurzame bedrijfsvoering Mooiland
6. Duurzame bedrijfsvoering

In 2050 werken we in een groene, duurzame omgeving
We beperken en vergroenen de energievraag van onze kantoorgebouwen en we verduurzamen en verminderen onze vervoersbewegingen. We geven hiermee het goede voorbeeld. Ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen, het beperken van het gebruik van grondstoffen en het voorkomen van afvalstoffen. Duurzaamheid bij Mooiland doen we samen.

Wat kun jij doen?

Renovatieproject Gennep

Youtube thumbnail

Nieuwbouw 36 sociale, duurzame huurappartementen

Youtube thumbnail

Tuinvergroening

Youtube thumbnail

Revitalisering De Valuwe Cuijk

Youtube thumbnail
Meer informatie
Bespaartips Duurzaamheidsvisie in een oogopslag
Lees ook
Wij geven thuis Onderhoud en renovatie