Terug naar overzicht

Nieuwbouw: Cuijkse Cantheelen

Cuijk

Aantal woningen: 17 appartementen 10 nultredenwoningen

Over dit project

De Cuijkse Cantheelen wordt een prachtige nieuwe wijk aan de oostkant van Cuijk. De wijk ligt tussen het indrukwekkende rivierenlandschap van de Maas en het centrum van Cuijk. Geïnspireerd op de bescherming van vroeger door stadsmuren en kantelen, ontstaat hier een nieuwe wijk voor jong, oud zorgbehoevend en zorgeloos.

Hof 5B en Hof 7A zijn momenteel in voorbereiding.
Wij bouwen in hof 5B zeventien huurappartementen op de hoek Deken vd Ackerhof en Cantheelen en sluiten hiermee aan op al eerdere bebouwing. In Hof 7A bouwen we 10 nultreden huurwoningen. In 2022 hopen we te starten met de bouw van de appartementen en nultreden woningen.

Hoe kunt u reageren

Reageren op de zeventien appartementen (hof 5B) en de tien nultredenwoningen (hof 7A) is nog niet mogelijk. Zorg dat u ingeschreven bent als woningzoekende op de website www.mijnwoningzoeken.nl. Wilt u per e-mail op de hoogte gebracht worden als de verhuur van dit nieuwbouwproject start? Geef het aan ons door via het interesseformulier


Planning bouw

De Cuijkse Cantheelen is een groot project. Daarom ontwikkelen we het project in zes fasen in een periode van zo’n 12 jaar. In 2011 zijn we gestart met de realisatie van de eerste woningen. 

Fase 1 - hof 5A Opgeleverd 2012 
Hof 5 bestaat uit twee delen. Deel A is gerealiseerd op de hoek Vorstendom – Deken vd Ackerhof en bestaat uit dertien huurappartementen en ruim 400 vierkante meter commerciële ruimten (commerciële ruimten zijn opgedeeld in vier compartimenten). Deel B bestaat uit zeventien appartementen en dit deel is nu in voorbereiding.

Fase 2 - hof 2 en 3 Opgeleverd 2015
Verspreid over deze twee hoven heeft Zorgcentra Pantein haar intrek genomen in wooncomplex Castella. Naast Pantein zijn er ook woningen van Mooiland gebouwd: grondgebonden eengezinswoningen, huurappartementen, koopappartementen en huur stadswoningen. Daarnaast is er in deze fase multifunctionele accommodatie ‘t Fort opgenomen. Door het diverse aanbod van woningen komt er een gevarieerde wijk. Naast een gebied met hoogwaardige zorgvoorzieningen is er ook ruimte voor gezinnen. Een plek waar iedere bewoner van Cuijk, jong en oud, kan genieten. Uniek in het project zijn de twee openbare dektuinen met uitzicht op de Maas en toegang tot de Maasboulevard.

Fase 3 - hof 4 Opgeleverd 2016
Hof 4 bestaat uit het Wooncomplex Vicus en ligt aan de Deken vd Ackerof en de nieuwe straat Cantheelen. Het complex is gerealiseerd op de locatie waar voorheen zorgcomplex ‘Maartenshof’ stond. De 54 huurappartementen in dit complex hebben als achtertuin de Maas en liggen op loopafstand van de talrijke voorzieningen in het centrum van Cuijk.

Fase 4 - Hof 5B, Hof 7A In voorbereiding
In deze fase bouwen we Hof 5B (17 huurappartementen) en hof 7A (10 nultreden huurwoningen). Op dit moment is Mooiland bezig met de voorbereiding van deze fase. De start bouw is op dit moment nog onzeker, maar Mooiland streeft naar een start van de werkzaamheden begin 2022.

Hof 7B en Hof 7C – koopwoningen CPO
Mooiland heeft de grond in de hoven 7B en 7C overgedragen aan de gemeente Cuijk. Voor de bouw van deze (koop)woningen heeft de gemeente Cuijk een overeenkomst gesloten met 2 particuliere initiatieven (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Voor alle patiowoningen die hier worden gebouwd zijn kandidaat kopers. De verwachting is dat medio 2021 de werkzaamheden starten. Mooiland heeft verder geen rol meer in deze projecten.

Hof 1 en Hof 6 – koopwoningen derden
Verspreid over hof 1 en hof 6 zijn nog zo’n 75 koopwoningen voorzien. Deze koopwoningen zal Mooiland niet zelf bouwen, maar hiervoor wordt de grond door Mooiland verkocht. Wie deze grond zal kopen en de woningen ontwikkelen is nog niet bekend. Op dit moment kunnen we daarom over de invulling en planning van de koopwoningen nog geen informatie geven. In 2021 verwacht Mooiland de gronden voor de koopwoningen te verkopen en hiermee meer zicht te krijgen op het verder verloop van deze woningen.

 


Algemeen

  • Plaats Cuijk

Kenmerken

  • Aantal woningen 17 appartementen 10 nultredenwoningen

Planning

  • Start bouw 2022
  • Datum van oplevering 2022
  • Status In voorbereiding
  • Planning in voorbereiding
  • Locatie op kaart